Formularz rejestracyjny

zdalnego dostępu do zasobów BG GUMed poprzez serwer PROXY

Imię

First name

Nazwisko

Surname

Nr karty bibliotecznej

Library card/student card no.

Użytkownik

User’s category

pracownik naukowy

scientist

doktorant

PhD student

student

student

Wydział

Faculty

Zakład

Institute

Wydział

Faculty

Rok studiów

Year of study

Telefon

Phone no.

E-mail @gumed.edu.pl
Proponowany login

Choose a login

Proponowane hasło

Create a password

Powtórz hasło

Re-enter password


Warunki korzystania z usługi / Conditions of use

I accept the above 'Conditions of use'


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym / Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pola formularza.
Do wysłania formularza niezbędne jest posiadanie konta pocztowego w domenie gumed.edu.pl

NOTE! Please fill in all fields.
To submit the form, it is necessary to have an email account in the gumed.edu.pl domain.

Kontakt: Czytelnia Informacji Naukowej - biblinf@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-45

2006 © Blukis / Rutkowski

Biblioteka Główna GUMed